Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras kanunumuza göre, mirasçılar ölenin ölümünden sonra miras sırasına göre belirlenen kısımlarda tereke üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir. Bu nedenle mirasçıların mirasçı olması için mirasçı olma işlemi yapılmasına gerek yoktur. Ancak mirasçıların kim olduğu ve mirasçıların ne kadar miras alacağının açıklanması gerekir. Bu belgeye mirasçılık belgesi denir.

Mirasçılık belgesi olarak da bilinen veraset belgesi tam da bu amaç için hizmet vermektedir. Veraset İlamı, yetkili olan makamlar tarafından ölen kişinin mirasçılarına verilen belgedir. Sulh ceza hakimi veya noter tarafından düzenlenen mirasçılık belgesinde, mirasçının kim olduğu ve mirasçıların payının ne kadar olduğu hakkında bilgi bulunur. Bu ve bunun gibi miras meseleleri ile ilgilenen hukuk dalına da miras hukuku denmektedir.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras hukuku ölen bir kişinin mal varlığının nasıl ve kimlere pay edileceği hakkında açılan tüm davalar ve pay işlemlerine bakan hukuk dalıdır. Mal paylaşımı ölen kişinin kaç tane yakını ve yakınlarının yakınlık derecesine yani aile alt üst soy bağına göre değişir. Eş ve çocuk varsa miras onlara kalır. Eş var çocuk yoksa miras eşe ve ölen kişinin anne babasına kalır. Hiçbiri yoksa babaanne dedeye kalır. Kardeşler de varsa onlara da miras kalmaktadır.

 Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Eş ¼ pay alır. Tüm çocukla ¾ pay alır. Eğer eş ve çocuk yoksa anne baba tümünü alır. Eş var ve çocuk yoksa ama anne babadan biri varsa yarı yarıya paylaşılır. Hiçbiri yoksa sadece eş varsa tüm miras eşe kalır. Eş anne baba dede nene yoksa kardeşlere ortak şekilde pay edilir.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Veraset ilamı ve mirasçılık belgesi aynı şeydir. Varislerden yabancı uyruklu olan yoksa noterden çıkarılır. Yabancı uyruklu birileri var ise de sulh mahkemesinden çıkarılır.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Mirasa ortak olan herkes başvurabilir ama genelde 1 kişinin başvurması da veraset ilamının çıkması için yeterlidir.

Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Paylaşma konusunda eğer problem çıkıp davalık olunmazsa gerekmemektedir. Tüm mirasçılık ve miras konusu hakkında işlemler için bir hukuk bürosuna danışabilirsiniz.

Genel Kültür